బెస్ట్ పిక్స్ ఇన్ మై ఆల్బం…

2011/03/31
పాక్ పై భారత్ దే హవా..!

2011/03/30

ఎప్పటి లాగే ఉత్కంఠ. .. ఈ ప్రపంచకప్ లోనూ “భారత్ అదే జోరు  – పాక్ ఆదే తీరు” అనిపించుకున్నాయి. మన భారత్ క్రికెట్ టీం కి అభినందనలు.