ఈ మకర సంక్రాంతి మీకు తేవాలి నిలువెత్తు నవ క్రాంతి..!

2012/01/14

సంక్రాంతి పర్వదినం సంబరాలకి నిర్వచనం. సంతోషాల్ని కలబోసుకునే ఒక మధుర వైభవం!

తెల్లవారక ముందే భోగి మంటలు…

ముంగిళ్ళ లో చక్కని చుక్కల ముగ్గులు…

పొలాల్లో చేతికొచ్చిన పంటలు…

ఇంట్లో పసందైన కమ్మని వంటలు…

కొత్త బట్టలు.. గొబ్బి పాటలు …

కొక్కొరోకో కోడి పందెములు…

గంభీర గంగిరెద్దు విన్యాసములు..

పిల్లల చిలిపి అల్లరులు..

మేళ తారాళాలు…

కనుమ మినుములు..

హరిదాసు కీర్తనలు..

గాలి పటాల ఆటలు..

అవధుల్లేని ఆనందపు అనుభూతులు..

ఇలా చెప్పుకుంటే పొతే ఎన్నో మరి ఎన్నెన్నో..! మీకు మీ కుటుంబానికి ఈ సంక్రాంతి సిరుల క్రాంతి కావాలి అని కోరుకుంటూ…

–  మీ నేస్తం

ప్రకటనలు