2014 జ్ఞాపకాలు – కొంచెం కష్టంగా.. కొంచెం ఇష్టంగా… !!!

2014/12/31

జీవితంలో ప్రతి సంవత్సరం ఎంతో కొంత నేర్చుకుంటాం. 2014 నాకు ఒక మరిచిపొలేని మధురానుభూతిని, బాధల్ని,  జ్ఞాపకాల్ని మిగిల్చింది..!

memory

 

  • నా జీవితంలో ముఖ్యమైనవారిలో ఇద్దరిని – కన్యాదానం చేసిన మామని, కళ్ళముందు తిరిగే మేనమామని  కోల్పొయాను..
  • గత రెండు సంవత్సారలుగా క్షీణిస్తున్న నాన్న ఆరొగ్యం ఈ సంవత్సరంలొ మెరుగుపడటం..
  • పనికిరాని పొలం లొ కొంత భాగాన్ని పనికొచ్చె పంటగా మార్చడం..
  • కెరీర్ పరంగా ఒక మెట్టు – విదేశీ విహారం..
  • చిన్నోడి బాల్యానికి అక్షరాభ్యాసం మొదలు..
  • మనసుని తాకే మహా మిత్రుల పరిచయాలు, బంధాలు, బంధావ్యాలు..
  • ప్రతి సంవత్సరంలా చిలుకూరుతో పాటు అదనంగా షిరిడి – మొదటిసారి, మంత్రాలయం – మరోసారి..

సంక్షిప్తంగా.. కాలగమనంలో ఈ 2014 కొంచెం ఘాటు బాధల్ని, కొంచెం స్వీటు జ్ఞాపకాల్ని మిగిల్చింది..

ప్రకటనలు